• s1
 • s2
 • s3
 • s4
 • s5
 • s6

Bielawa

Bielawa jest urokliwym, 33-tysięcznym miastem przepięknie usytuowanym w centralnej części województwa dolnośląskiego. Rozciąga się wzdłuż potoku Bielawica, na powierzchni ponad 36 km2. Podstawowym atutem miasta jest jego położenie w sąsiedztwie Gór Sowich. Bielawa rozciąga się na wysokości od 280 do 345 m .

Pogoda Bielawa z serwisu

Regulamin

 1.  Rozpoczęcie najmu pokoju może nastąpić w dniu przewidzianym w rezerwacji nie wcześniej niż o godzinie 14:00. 
 2. Opuszczenie najętego pokoju  powinno nastąpić w ostatnim dniu najmu przewidzianego rezerwacją, nie później jednak niż do godziny 12:00 tego dnia. Uwaga! W przypadku nie wymeldowania do godziny 12.00 w dniu zakończenia rezerwacji dokonanej przez Klienta – wobec braku jej przedłużenia przez Klienta o kolejną dobę lub braku kontaktu telefonicznego/ mailowego z Najemcą/Klientem – rzeczy znajdujące się w pokoju zostaną spakowane i wyniesione do Recepcji. Odbiór ich będzie możliwy w godzinach otwarcia Recepcji lub kolejnego dnia od rana. opłata za spakowanie - wartość jednej doby.
 3. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 7.00 dnia następnego
 4. Opłata za pobyt pobierana jest z góry w dniu przyjazdu za cały okres zarezerwowanego pobytu (nie dotyczy osób które  z góry opłaciły  pobyt)
 5. W całym budynku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Niezastosowanie się do powyższego zakazu skutkuje nałożeniem na osobę, która złamała zakaz kary pieniężnej w wysokości 500 zł.  
 6. Ze względu na bezpieczeństwo Gości przebywających w Ośrodku Manhattan Osoby nie zameldowane nie mogą w nim przebywać.
 7. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za przekazane   mienie, swoje mienie  oraz za wszelkie wyrządzone szkody w wyposażeniu pokoju i innych urządzeniach technicznych znajdujących się na terenie posesji, które powstały z jego winy
 8. Najemca zobowiązany jest zawiadomić pracownika recepcji o wystąpieniu jakiejkolwiek szkody, niezwłocznie po jej wykryciu.
 9. Najemca nie może przekazywać pokoju w podnajem osobom trzecim.
 10. W najętym pokoju mogą nocować tylko osoby zgłoszone przez Klienta podczas dokonania rezerwacji/check-in. Za nocowanie innych osób Klient zobowiązany będzie uiścić dodatkową opłatę.
 11. Najemca nie może wymieniać zamków, ani dorabiać kluczy do najmowanego apartamentu.
 12. W przypadku zgubienia lub zniszczenia przez Najemcę kluczy, pracownik firmy  wyda Klientowi zapasowe klucze po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 200 PLN. W przypadku nie zdania kluczy do pokoju w chwili wymeldowania – Klient zostanie obciążony bezzwrotną opłatą w wysokości 250 PLN.                
 13. Dzieci przebywające w pensjonacie ze względów bezpieczeństwa powinny być cały czas pod opieką dorosłych szczególnie na placu zabaw oraz w ogrodzie
 14. Zachowanie osób korzystających z usług pensjonatu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
 15. Prosimy o wyłączania światła i urządzeń elektrycznych, zakręcanie kranów oraz zamykanie okien dachowych przed  wyjściem z zajmowanego pokoju.
 16. Parking niestrzeżony.
 17. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres
 18. Obiekt monitorowany całodobowo.
 19. Istnieje możliwość przyjechania z pieskiem, cena 30 zł/doba lecz nie mniej jak 50 zł, pies musi być pod stałą opieką - nie może być sam w pokoju ani na balkonie. Nie może biegać po budynku i ogrodzie bez smyczy. Właściciel psa ponosi wszystkie koszty za szkody wyrządzone przez psa.
 20. Nie akceptujemy innych zwierząt.
 21. Korzystanie z usług hotelowych oznacza akceptację regulaminu.
 22. Osobą które nie przestrzegają w/w regulaminu może zostać odmówiony dalszy pobyt, bez zwrotu zapłaconej kwoty.
 23. Niedozwolone jest organizowanie w najętym pokoju przyjęć i imprez oraz inne zachowania mogące zakłócić spokój i ciszę nocną pozostałych Najemców. Nie zastosowanie się do w/w zakazu będzie skutkowało obciążeniem Najemcy (osoba widniejąca w Karcie meldunkowej) karą w wysokości 2000 PLN oraz 300 PLN za każdorazową interwencję Policji 
 24. Klient dokonując rezerwacji udziela jednocześnie upoważnienia Wynajmującemu do obciążenia jego karty kredytowej lub rachunku bankowego – w drodze polecenia zapłaty – jeżeli w najętym przez Klienta lokalu zostały dokonane/powstały szkody.    
 25. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy znajdujących się w najętym lokalu a należących do Klienta lub osób z nim przebywających a dokonanych przez osoby trzecie.
 26.  Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności względem Najemcy z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną a powstałych z przyczyn niezależnych od Wynajmującego (np.: pożar, powódź itp.) 
 27. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego przez Klienta pokoju na lokal o podobnym lub wyższym standardzie w tej samej cenie.  W przypadku wystąpienia siły wyższej (min. awarii natury technicznej) Wynajmujący zaoferuje lokal zastępczy w odpowiednio niższej cenie bądź dokona zwrotu pełnej wpłaconej kwoty za rezerwację.
 28. Zameldowanie od 14:00 do 20:00